• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กรุงไทยนำร่องบริการขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่านทั้ง ATM และสาขา
ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้นำให้บริการขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่านทั้งเครื่อง ATM และสาขา พร้อมชำระค่าค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ดีเดย์เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าและประชาชน 10 กันยายนนี้

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ   ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต  ที่ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553  โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการทำรายการขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งที่เครื่อง ATM กว่า 6,400 เครื่อง เครื่อง ADM กว่า 700 เครื่อง รวมทั้งสาขากว่า 900 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนนี้เป็นต้นไป

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล  เปิดเผยว่า บริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถยื่นขอข้อมูลและชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตในคราวเดียวกัน โดยในกรณีที่ทำรายการขอข้อมูลผ่านเครื่อง ATM สามารถใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์มคำขอ ส่วนกรณียื่นรายการผ่านสาขา ลูกค้าสามารถเลือกรับข้อมูลเครดิตได้ถึง 4 แบบ โดยยื่นความจำนงเพียงครั้งเดียว คือแบบปีละ 1 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท ปีละ 2 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม  250 บาท  ปีละ 4 ครั้ง  เสียค่าธรรมเนียม 400 บาท และแบบปีละ  6 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม 550 บาท นอกจากนี้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ยังรับประกันคุณภาพการให้บริการ โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลเครดิตบูโรของตนเองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน

“การตรวจสอบประวัติทางการเงินของตนเอง ทั้งประวัติการขอสินเชื่อและการชำระเงิน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะในกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ   และหากมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด สามารถขอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้” ดร.อนุชิต  อนุชิตานุกูล  กล่าว

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง