• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการคลัง
นายเอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. จะจัดสัมมนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2552 เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ” วันที่ 26-28 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากับการบริหารผลการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติราชการในระบบใหม่ และเพื่อให้บุคลากรของ สศค. มีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ธนาคารกรุงไทยแต่งตั้งสหกรณ์ฯ ไปรษณีย์ไทย และ KTC เป็นตัวแทนให้บริการทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์แสนสะดวก นับเป็นธนาคารแรกที่ลูกค้าฝากถอนเงินผ่านตัวแทนแบบ Online Real Time เตรียมขยายบริการไปทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าและประชาชนทุกพื้นที่
สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ พร้อมจัดทีมงานให้คำปรึกษารายบุคคล เริ่มกลางเดือนมกราคมปี 2552
กรมศุลกากร ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้ารถยนต์ของ บริษัท เอสอีซี ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 –  ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการนำเข้ารถยนต์   แต่อย่างใด      
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2551 จะขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ว่า
กรมศุลกากร ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้ารถยนต์ของบริษัท เอสอีซี ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 –  ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการนำเข้ารถยนต์แต่อย่างใด  
          

เอสเอ็มอี แบงก์ ร่วมจัดสัมมนา

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008

“SMEs ไทยอยู่รอดอย่างไรในปี 2009”
กบข. เปิดบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน GPF Web Service เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลสมาชิก
ธ.ก.ส. เห็นใจกลุ่มลูกค้าเงินออมที่ยังชีพด้วยรายได้จากดอกเบี้ย ยืนยันไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ ส่วนการลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกร ธ.ก.ส. บอกยังไม่สะใจ ศุกร์ที่ 26 ธ.ค. นี้ จะนำเรื่องเสนอบอร์ดให้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก หลังเพิ่งปรับลดให้ 0.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หน้า 391 จาก 464