• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กระทรวงการคลัง
ธ.ก.ส.ร่วมมูลนิธิข้าวไทย จัดโครงการกระตุ้นเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าอาชีพเกษตรกรรม ฐานรากสำคัญของประเทศ พร้อมส่งดูงานเกษตรกรเวียดนาม เพื่อศึกษาวิถีชีวิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของประเทศคู่แข่ง หวังนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนากระบวนการผลิตของข้าวไทย
สคร. แจงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2551 จำนวน 15,240.78  ล้านบาท จากเป้า 29,439.57 ล้านบาท พร้อมเผย ปตท.นำโด่งเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 2,921.09 ล้านบาท 
กบข. สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทดสอบความรู้เรื่อง กบข. บนเว็บไซต์ ที่เมนู ”ถาม-ตอบ รอบรั้ว กบข.” กระตุ้นการเรียนรู้ข้อมูล
กรมศุลกากรเตือนผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากมีการนำเข้าสินค้าหรือเงินตราจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต จะต้องเสียภาษีหรือสำแดงรายการให้ถูกต้อง 
ธนาคารออมสินและ EXIM BANK เปิดให้บริการรูปแบบ “1 สาขา 2 ธนาคาร” แล้ววันนี้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่และธนาคารออมสิน สาขาบางรัก โดย EXIM BANK มีแผนทยอยเปิดสาขาย่อย 11 แห่ง พร้อมกับปรับปรุงระบบการทำงานของสาขาเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต
จากที่ปรากฏข่าวว่า รถยนต์ของ บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“SECC”) หายไปจากบัญชีจำนวนมาก ภายหลังจากที่นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ ประธานกรรมการบริษัทได้หลบหนีไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2551
ครม. เห็นชอบขยายเวลาช่วยผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ให้มีหนังสือขอความช่วยเหลือได้ถึง 5 มกราคม 2552 นี้
นายเอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. จะจัดสัมมนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2552 เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ” วันที่ 26-28 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากับการบริหารผลการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติราชการในระบบใหม่ และเพื่อให้บุคลากรของ สศค. มีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ธนาคารกรุงไทยแต่งตั้งสหกรณ์ฯ ไปรษณีย์ไทย และ KTC เป็นตัวแทนให้บริการทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์แสนสะดวก นับเป็นธนาคารแรกที่ลูกค้าฝากถอนเงินผ่านตัวแทนแบบ Online Real Time เตรียมขยายบริการไปทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าและประชาชนทุกพื้นที่
สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ พร้อมจัดทีมงานให้คำปรึกษารายบุคคล เริ่มกลางเดือนมกราคมปี 2552
หน้า 391 จาก 465