• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเท่านั้น ไม่ใช่มติของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอ คสช. รวมทั้งไม่มีแนวคิดล้มระบบการทำงานของ สปสช. ต้องการเพียงแค่ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่กระจายอำนาจไปบริหารงานในระดับเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดบริการเพื่อประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่มีแนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเท่านั้น ไม่ใช่มติของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอ คสช. รวมทั้งไม่มีแนวคิดล้มระบบการทำงานของ สปสช. ต้องการเพียงแค่ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่กระจายอำนาจไปบริหารงานในระดับเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดบริการเพื่อประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์คนไทยร่วมกันงดดื่ม งดอุดหนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องวันงดดื่มสุราชาติ เพื่อสุขภาพ และความปลอดภัยสังคม  โดยปีนี้ประธานคสช. ได้ให้คำขวัญว่า  “พัฒนาคนสู่อนาคต ละลดเป็นทาสสุรา”     พร้อมเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศ ทำความดี  งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  เผยในปี 2556  พบสาเหตุอุบัติเหตุจราจรเกิดจากเมาสุราถึงร้อยละ 43

กระทรวงสาธารณสุข เร่งวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ส่งเสริม สนับสนุนให้หญิงไทยตั้งครรภ์ที่มีการวางแผนและอยู่ในวัยที่เหมาะสม เพื่อให้กำเนิดเด็กไทยยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หลังพบแต่ละปีมีหญิงตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 1 ล้านท้อง แต่คลอดเป็นทารกมีชีวิตเพียง 8 แสนราย สะท้อนว่ามีการยุติการตั้งครรภ์ ด้วยการทำแท้งหรือแท้งเอง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาท้องไม่พร้อม

กระทรวงแรงงาน เห็นความสำคัญของแรงงานข้ามชาติ มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิและการคุ้มครอง พร้อมยึดมั่นให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีของประเทศเพื่อนบ้าน และศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ

ก.แรงงาน หารือการกำหนดแผนดำเนินงานแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) สนับสนุนการทำงานในรูปแบบไตรภาค พร้อมเดินหน้าโครงการ GLP “รองปลัดแรงงาน” ชี้ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเข้มข้นเพียงใด หนักหรือรุนแรงแค่ไหน ถ้าหากนายจ้างไม่เข้าใจหรือลูกจ้างไม่เกิดการยอมรับก็ยากที่จะเกิดความสำเร็จ

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปลัดศธ.ประชุม สกสค.

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2014

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปรานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ

กระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2557  ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หน้า 1 จาก 212