• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ที่วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบตู้ยาสามัญและทุนการศึกษาทุนละ 5,000บาท ให้แก่โรงเรียนวัดป่าเรไรย์ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร และวิทยาลัยชุมชนพิจิตรวิทยาเขตทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะหุ่นไทย และคณะหุ่นนานาชาติจาก ๕๐ ประเทศทั่วโลก ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนัก MCOT ACADEMY บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) นำคณะนางสาวไทย เข้าพบนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงความยินดี พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๓ กระทรวงวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ประเด็น "การจัดเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014"  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ชั้น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดงาน‘วันนิคม จันทรวิทุร’ ปูชนียบุคคลผู้ริเริ่มกฎหมายแรงงานด้านสวัสดิการสังคมของไทย เผยยุคโลกไร้พรมแดน หลายประเทศประสบปัญหาสังคมสูงอายุ หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องช่วยกันถกแถลงเชิงวิชาการแก้ไขปัญหา ชี้เปิดประชาคมอาเซียนแรงงานเพื่อนบ้านและคนไทยต้องอยู่ในสังคมเดียวกันอย่างเข้าใจ แนะแรงงานไทยต้องขวนขวายเรียนรู้ภาษา เปิดใจกว้างสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2557 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์

วันนี้ (๓๑ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ว่าที่ร.ต.ศรันย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๗.๑๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง "ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์” โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับ Mr.Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ วิมานสันติภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา

     หากพูดถึง “ข้าว” หลายคนก็คงจะนึกถึงเมนูอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ได้จากผลผลิตต่างๆ ของข้าว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า “ข้าว” ที่เรารับประทานเป็นอาหารหลักในทุกวันนี้ สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมาย

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งการกินอยู่ และประเพณีวัฒนธรรม ดังนั้น จึงได้เร่งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม “ข้าวไทย” เพื่อยกระดับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับผลผลิตข้าวด้วยการใส่ “ความคิดสร้างสรรค์” บวกกับ “ภูมิปัญญา” ที่มีอยู่ ที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านกลไกเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” จำนวนทั้งสิ้น 39 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวม 34.39 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 340.25 ล้านบาท รวมถึงการจ้างงานใหม่ และการขยายโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวในวงกว้าง โดยคาดว่าสามารถเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยจากการขายข้าวสารได้ประมาณ 100,000 ล้านบาท ข้าวจะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 500,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย (RICE: Rice Innovation Center of Excellence)” เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงภาคการผลิต ภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด และภาคการเงินและการลงทุน ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการงานนวัตกรรมข้าวไทยแบบครบวงจร

หน้า 1 จาก 219