• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัด เป็นเครือข่ายรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลันได้ สวนหัวใจได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และตรัง เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลันได้ร้อยละ 70  ส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ระยะเวลารอผ่าตัดลดลงเหลือ  2 -12เดือน

กระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีข่าวพบชาวต่างชาติเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในห้องพักส่วนตัวในจังหวัดภูเก็ต 1 ราย ซึ่งมีประวัติเดินทางมาจากเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมจากส่วนกลาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสอบสวนโรค รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจหาเชื้ออีโบลา ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรพ.จุฬาลงกรณ์ คาดทราบผลเย็นวันอาทิตย์

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมและตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 20.00 น. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะเยาวชนไทยทั้ง 41 คน ที่จะแข่งขันใน 21 สาขา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้ง ที่ 41 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ (NCC) กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายดง ดัก ลาน าฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเวียดนาม เป็นประธานเปิดงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบางกล่ำ รองรับผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง บาดเจ็บรุนแรงในหลายๆอวัยวะและการบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่ได้รับการรักษาจนพ้นขีดอันตราย และจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่อง โดยดูแลต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข ดึงพลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพให้สุขภาพดี ระดมพลังทุกภาคส่วนในอำเภอและในชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ลดความเสี่ยงเจ็บป่วย รวมทั้งพัฒนาระบบการส่งต่อเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

บตท. เสริมธนาคาร 16,000 ล้าน สานฝันคนมีบ้าน  ทะลุเป้าซื้อสินเชื่อบ้านมาทำซีเคียวริไทเซชั่น (MBS) ยอดจองเกิน 1.7 เท่า

หน้า 1 จาก 203