• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีโบลาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทย์รพ.จุฬาฯ ในเบื้องต้นให้ผลตรงกัน ไม่พบติดเชื้อไวรัสอีโบลา วางแผนเจาะเลือดตรวจซ้ำในวันพฤหัสบดีนี้   โดยอาการของผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตลอดวันนี้ไม่มีไข้

กระทรวงแรงงาน ออกโรงเตือนคนไทยระวังถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัด Fukushima ประเทศญี่ปุ่น ด้านสำนักงานแรงงานในญี่ปุ่น เผย รัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีนโยบายรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือและไม่มีการรับตรง ย้ำ ผู้ที่จะทำงานก่อสร้างได้ต้องเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ผ่านองค์กรผู้รับ – ผู้ส่ง เท่านั้น

“ระดับเงินคงคลังยังเอื้อต่อการดำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี แม้การจัดเก็บรายได้จะชะลอตัวลง”

วันนี้ (อังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะเข้าพบนายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือด้านความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และยุติธรรมชุมชนณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และในเวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะเข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และยุติธรรมชุมชน ณ ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กนอ. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก บูรณาการในการทำงานร่วมกัน ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ และผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้จัดสัมมนา “ความปลอดภัยในการขนส่ง...ชีวิตเขา...ชีวิตเรา...ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์” (Container) จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการขนส่ง ในด้านมาตรการควบคุมรถบรรทุกตู้บรรทุกสินค้า การใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist Lock) การควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการบรรทุกสินค้าตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น ตู้บรรทุกสินค้า (Container) ตกจากรถบรรทุกทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินโดยมีสาเหตุมาจากขาดการดูแลการใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist Lock) ยึดตรึงตู้บรรทุกสินค้าเข้ากับตัวถังรถให้เรียบร้อยก่อนทำการขนส่ง หรือมีการนำรถกระบะบรรทุกที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้ามาใช้ทำการขนส่งตู้บรรทุกสินค้า เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงฝนตก น้ำท่วม ระวังถูกงูพิษที่หนีน้ำมาอยู่ในบ้านเรือนกัด ให้โรงพยาบาลในสังกัดสำรองเซรุ่มแก้พิษงู 7 ชนิดพร้อมรักษาประชาชน แนะหากถูกงูกัด ให้อยู่นิ่งและรีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ห้ามกรีดแผล ดูดพิษ ขันชะเนาะเด็ดขาด

SMEs มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย การช่วยเหลือพัฒนา SMEs ให้เติบโต แข็งแกร่ง และมีความสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา SMEs ส่วนใหญ่ได้แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ยังมี SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจหรือที่มีนวัตกรรม มีโอกาสที่จะเติบโต แต่ขาดแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังไม่มีระบบที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 8 แห่งที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งทางด้านเงินทุน ด้านการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด การขนส่ง และด้านการจัดจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ ซึ่งเริ่มต้นหรือพัฒนาการทำธุรกิจ หรือมีนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสร้างศักยภาพอย่างครบวงจร เพื่อให้ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ แถลงข่าวความก้าวหน้าระบบการเฝ้าระวังโรคอีโบลาของประเทศไทย ห้องประชุม 2 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ********* กันยายน 2557

เอสเอ็มอีต้องการเงินทุน

วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014

ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 27/2557

วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หน้า 1 จาก 274