• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Melodies of the KING)" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวง คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปาฐกถาพิเศษในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม"

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ทั้ง 10 ประเทศให้ดำรงตำแหน่งประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 37 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ระหว่างปี 2557 - 2558 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิก พร้อมกล่าวยินดีในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเน้นย้ำถึงบทบาทภารกิจสำคัญของการเป็นประธานการประชุมฯ โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และให้การสนับสนุนในการดำเนิน ความร่วมมือกับองค์การซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค พร้อมทั้งจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียซึ่งได้รับเลือกให้เป็นรองประธานฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภูมิภาค

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประกาศชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานพัฒนา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข จำนวน 4 ประเภท   ได้รับรางวัล “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2557 และกำลังดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลต่อไป

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน

“สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2557 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐขณะที่อุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกขยายตัวเช่นกัน สำหรับเศรษฐกิจด้านอุปทาน ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง นำสุดยอดผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรมอบให้ประชาชนในภาคอีสาน ร่วมออกบูธในงาน “Thailand Smart Money 2014 ขอนแก่น” ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก 1.125% ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาท ทุกวงเงินกู้ พร้อมคัดทรัพย์ NPA หรือ บ้านมือสองและที่ดินเปล่า คุณภาพดี ทำเลเด่นรวม 45 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษ พ่วงแคมเปญ “เงินดาวน์ผ่อนได้” และข้อเสนอสินเชื่อบ้านปลอดดอกเบี้ยนาน 12 เดือน มอบให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. เท่านั้น!!

หน้า 1 จาก 269