• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
ข่าวกระทรวง

72 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นคืนความสุขให้ประชาชน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระผู้ทรงเป็นนักพัฒนา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการไทย และความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเป็นแหล่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC รวมถึงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ในปี 2558 ทางกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งปีนี้ครบรอบ 72 ปี จึงได้จัดงาน “Thailand Industry Expo 2014” ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2557

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ความยิ่งใหญ่ของงาน Thailand Industry Expo 2014 ประกอบด้วย 3 พ. ได้แก่ 1.พื้นที่ จัดงานเต็มพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2.พันธมิตร ผนึกกำลังความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงผลงาน ที่มีมากกว่า 1,500 รายแบ่งเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มากกว่า 70 หน่วยงาน (Platinum 15 / Gold 14) และ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ มากกว่า 1,500 ราย 3.พลัง งานนี้จะแสดงพลังของภาคอุตสาหกรรมไทย ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีความพร้อมและศักยภาพ ร่วมกันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง แข็งแรง และเป็นศูนย์กลางการผลิตของ AEC

สำหรับส่วนทางด้านความพร้อมของการจัดงาน Thailand Industry Expo 2014 เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสุขให้ประชาชน โดยการจัดมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อตั้งเป้าหมายไว้ว่างานนี้จะเป็นงานที่ ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน โดยในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ให้เป็นมหกรรมความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ มากกว่า 1,500 ราย ที่เดินทางมาร่วมแสดงพลังของอุตสาหกรรมไทย

“จากเป้าที่ตั้งไว้ วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมและมั่นใจว่า Thailand Industry Expo 2014 ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า 26-31 สิงหาคม ทุกท่านที่มาเที่ยวชมงาน จะได้รับความสุข มีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าไทย และมีความภูมิใจในการเลือกใช้สินค้าไทย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป”

 

 

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยอาการผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เบื้องต้น ปกติ ไม่มีไข้ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินต่อ และให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือหากพบผู้ป่วยในประเทศไทย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ย้ำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอให้ใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (22 ส.ค. 57) นายประภาศ บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะนโยบายเน้นหนักที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ. และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาเป็นภารกิจสำคัญ ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดได้รับการเอาใจใส่ดูแล ฝึกอาชีพ สามารถประกอบอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคม

กระทรวงสาธารณสุข  ยกระดับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ประสานความร่วมมือการท่าอากาศยานกำหนดจุดจอดเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินที่มาจาก 4 พื้นที่ติดโรค ได้แก่ กินี เชียร์ล่าลีโอน ไลบีเรีย  และไนจีเรีย และติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติที่ด่านสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นด่านหลักในการเดินทางเข้าประเทศ พร้อมประสานทุกสายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารให้มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค  ผลการตรวจตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2557 จนถึงวันนี้ ตรวจคัดกรองจำนวน 669 คน มากสุดคือกินี 374 คน ไนจีเรีย 207 คน ไลบีเรีย 53 คน และเชียร์ล่าลีโอน 35 คน ผ่านที่ด่านภูเก็ต 3 คน ดอนเมือง 2 คน ที่เหลือผ่านทางด่านสุวรรณภูมิ ยังไม่รายใดมีไข้

พาณิชย์จัดงานฉลองครบรอบ 94 ปี

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014

พาณิชย์จัดงานฉลองครบรอบ 94 ปี

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน 20 สิงหาวันพาณิชย์  เพื่อฉลองครบรอบ 94 ปี ของการสถาปนากระทรวงพาณิชย์ อย่างยิ่งใหญ่ เชิญ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษ  และดึงกูรูด้านธุรกิจ นาคราชนคร       ตลาดดอทคอม และไอเรียลพลัส  ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมมอบรางวัล เพชรพาณิชย์ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศด้านการค้าและพาณิชย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกเพียบ ทั้งจับมือห้างลดราคาสินค้าทั้งประเทศ เปิดบูธขายโอทอป และขายของถูกที่อิมแพ็ค ลดค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมบูมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ     แฟรนไชส์

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการค้าสินค้าและบริการ  พัฒนาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ตลอดจนดูแลเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  และผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้ความสำคัญต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชน และฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน และการประกอบกิจการของชาวต่างชาติในประเทศไทย  โดยยึดนโยบายการส่งเสริมระบบการค้าเสรี เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและคืนความสุขให้คนในชาติ

ภารกิจสำคัญอีกประการที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งรัดดำเนินการ  คือ  การกระตุ้นการส่งออก  ซึ่งภาคการส่งออกนี้  มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะดำเนินกิจกรรมที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ  เพื่อรักษาตลาดหลักที่มีอยู่  และขยายสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น  ตลาดอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้  ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทย เพื่อให้นานาชาติมีความเชื่อมั่นมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กรให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยจะจัดทำโครงการ “MOC Go Clean : Zero Corruption, We Dare!” ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่โปร่งใสและตามระเบียบราชการ การปลูกจิตสำนึก ความตระหนัก และความกล้าในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งพัฒนาคุณค่า เกียรติยศ และศักดิ์ศรีใน     หมู่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งยังมีช่องทางในการตรวจสอบ และรายงานพฤติกรรม   อันส่อถึงการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป โดยในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้นำคณะผู้บริหาร

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจยุคใหม่สู่การค้าที่ยั่งยืน”โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งจะทำให้เห็นถึงแนวโน้มการค้าโลกในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และไทยควรจะปรับตัวเพื่อรับมือและตักตวงผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการค้าของโลกได้อย่างไร  และเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจและกลยุทธ์สู่สุดยอดผู้นำธุรกิจ” โดยมีดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ รองประธานบริษัท เอเอซี กรุ๊ป จำกัด และรองประธานโครงการนาคราชนคร นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเจ้าของเว็บไซต์ tarad.com และนายพัชรพล  สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอเรียลพลัส (ประเทศไทย ) จำกัด

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศด้านการค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 15 ราย โดยสาขาผู้ประกอบการที่ทำประโยชน์แก่สังคม ในด้านสินค้าเกษตร ได้แก่  นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกมลกิจและกลุ่มกสิสุรีย์  ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย           โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นายนภินทร     ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง) จังหวัดราชบุรี      ด้านผู้ประกอบการที่ทำประโยชน์แก่สังคมที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ได้แก่ รศ. ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทำประโยชน์     แก่สังคม ได้แก่ นายพัชรพล สุทธิธรรม   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียลพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้แก่  นายทศพล  ตันติวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด      นายบุญมา  เตชะวณิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      และนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สาขาบุคลากรนักพัฒนาสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานของกระทรวงพาณิชย์   ได้แก่ ม.ล.คฑาทอง  ทองใหญ่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  นายชาตรี  เมฆนันทไพศิฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาวขานขนิษฐ์  อัมพุประภา กรมการค้าต่างประเทศ  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา   พาณิชย์จังหวัดเชียงราย   นางสาวพัฒถาภรณ์  ไชยานุพงศ์ การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์             โชตินิสากรณ์  สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย และนางสาว    พิมพ์ชนก วอนขอพร  สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

สำหรับกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.2557 จัดงาน OTOP ชวนชิม โดย    นำสินค้า OTOP ชวนชิม เช่น ผัดไทย 100 ปี บ้านทางเกวียน ข้าวซอยลำปาง ไก่ย่างเขาสวนกวาง จำปาดะทอด ขนมหวานเมืองเพชร โรตี ชาชัก โรตี สายไหมอยุธยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ และหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว ผ้าไหม ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เครื่องเงินลายโบราณ เครื่องเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และสินค้า เป็นต้น มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

 

 

-----------------------------------------------------------------------

20 สิงหาคม 2557

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกองนิติการ จัดประชุมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗,ที่๖๖/๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ ๑๐๖/๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยมีนายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ร่วมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการ กองนิติการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองนิติการ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั่วประเทศ

 

กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าของหญิงไทย 1 รายที่ต้องสอบสวนโรคอีโบลาวันนี้ พบอาการไม่เข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อาการดี   เนื่องจากไม่มีไข้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นให้ผลลบและไม่มีภาวะติดเชื้อ จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คลายความกังวล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วันนี้ ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสัมมนา การป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

 

วันที่ (22 ส.ค. 57) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามโรดแมปการขับเคลื่อนประเทศไทย ระยะที่ 2 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหนักในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ขยายผลโครงการพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และความยากจนในระดับครัวเรือน เพิ่มโอกาสคนยากจนในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนการออมทรัพย์และระบบสวัสดิการชุมชน กระจายรายได้และประโยชน์จากการพัฒนา ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ยิ่งขึ้น

 

วันนี้ (22 ก.ค. 57) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 กระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูปฯ กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว ภายหลังจากได้มีการมอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปประเทศของ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่สโมสรกองทัพบก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา

หน้า 1 จาก 262