• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน “กยศ.พี่ช่วยน้อง” และเป็นประธานสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนกองทุนฯ ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.

คํากล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน 1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 11.45 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโครงการรณรงค์“การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค กรมควบคุมโรค ปี 2556” วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

คำกล่าวสรุป ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จากการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอทางออกประเทศไทย วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 15.45 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการส่งเสริม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดยะลา” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเป็นประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอทางออกประเทศไทย วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 09.45 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อที่ประชุม The High Level Conference on Water Cooperation กรุง Dushanbe สาธารณรัฐทาจิกิสถาน วันที่ 20 สิงหาคม 2556

คำกล่าว ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุมมองจากภาครัฐและมาตรการส่งเสริมภาคเอกชน” ในงาน Thailand Innovation Forum : R&D to Commercialization” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม อาคารคริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14.35 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานเปิดตัวโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก (Health Card For Mother&Child)

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

คำกล่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในพิธีเปิดงาน “งานสร้างสรรค์พลัง พัฒนาสตรีสู่ปีที่ 3 กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”ณ ห้องรอแยล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.