• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์

18 สิงหาคม 2557

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014

คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะผู้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 43 วรรคสอง เนื่องในโอกาสเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อาคารรัฐสภา ชั้น 2 เวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557

12 สิงหาคม 2557

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2014

คำถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

29 กรกฎาคม 2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2014

คำกล่าวปราศรัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น.

23 กรกฎาคม 2557

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2014

คำกล่าวการชี้แจงรายละเอียดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.

13 มิถุนายน 2557

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014

คำกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี รังสิต วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.

หน้า 6 จาก 6