• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556 ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น.

คำกล่าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ห้วยบง 2 และเวสต์ห้วยบง 3 ณ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ห้วยบง 2 และเวสต์ห้วยบง 3 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตสลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาส มอบนโยบายสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน พลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น.

คำกล่าวมอบนโยบาย ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer “หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง : One ID Card for Smart Farmer” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวิดีรังสิต วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.

 

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย พระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 18.30 น.

 

 

คำกล่าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.

 

คำกล่าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 57) ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.