• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบสวนหย่อมแก่สารวัตรคลอง คลองสามวา ณ ประตูระบายน้ำคลองสามวา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 07.00 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน “สตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.

คำปราศรัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

คำกล่าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง “การขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยรวม 90 วัน สำหรับการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศสมาชิก GCC” ณ พิพิธภัณฑ์และศูนย์อบรมการแพทย์แผนไทย เรือนหมอเพ็ญนภา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

คำกล่าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเป็นองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ” ณ ห้องประชุมกวงฮั่วตึ๊ง ชั้น 9 อาคารหอการค้าไทย-จีน วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

 

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น.

คำกล่าวมอบโอวาท ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานการจัดกิจกรรม “รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด” ปี 2556 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.50 น.

คํากล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน “เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพฯวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสในพิธีเปิดงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิธี คือคนดีสู่สังคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น.

คำกล่าวของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG (Compressed Bio-methane Gas) เพื่อการคมนาคมแห่งแรกของประเทศไทย ณ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556