• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
  • bgKing
arrow left
arrow right

ข่าวเด่น

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด+

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านทั้งหมด+

กำหนดการพระราชพิธีฯ

อ่านทั้งหมด+

แถลงการณ์

อ่านทั้งหมด+

ประกาศ ศตส.

อ่านทั้งหมด+

ข่าวกระทรวง

อ่านทั้งหมด+

ยธ. ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

...

( 24 มกราคม 2017 )