• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
  • 270716-3
  • 270716-2
  • 270716-1
  • Thaikhufah
arrow left
arrow right

ข่าวเด่น

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กรกฎาคม 2559 วันนี้ (26 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด+

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ดใหญ่ สสว. เห็นชอบให้ร่างระเบียบการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพลิกฟื้นวงเงิน 1 พันล้านบาทโดยให้เอสเอ็มอีแบงก์เป็นหน่วยร่วมใ...

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/59 เห็นชอบให้ร่างระเบียบการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพลิกฟื้นวงเงิน 1 พันล้านบาท โดยให้เอสเอ็มอีแบงก์เป็น...

( 28 กรกฎาคม 2016 )

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

อ่านทั้งหมด+

บทความน่ารู้

ข่าวกระทรวง

อ่านทั้งหมด+