• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนสังเกตการณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและผลเป็นที่ยอมรับของทุกคน

วันนี้ (17ธ.ค.56) เวลา10.55 น. ณ สโมสรทหารบก ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงชี้แจงถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ว่า ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น เป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการบริหารประเทศจนกว่าจะมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งตรงนี้ตนเองจึงไม่สามารถออกได้โดยลำพัง เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบที่ต้องรับหน้าที่นี้จนกว่าจะมีผู้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ

ส่วนเรื่องการเลือกตั้งนั้น เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้การเลือกตั้งดำเนินไปตามพระราชกฤษฎีกาที่มีการประกาศไว้ คือ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะเดียวกันนอกจากนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นก็ขอไปโดยกระบวนการของการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนไปเลือกตั้ง เพราะเราใช้กติกาของการเลือกตั้งซึ่งเป็นกติกาที่ทุกคนและนานาประเทศยอมรับในการตัดสินผู้ที่จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลหรือผู้ที่จะมานำในการปฏิรูปประเทศซึ่งตนเองขอความเห็นใจว่าเราก็มาจากการเลือกตั้งจึงอยากให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

รวมทั้ง นายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วย ซึ่งประชาชนในต่างจังหวัดเห็นด้วยกับการที่จะให้มีการเลือกตั้งเพราะเป็นกลไกที่เสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของในการตัดสินใจอนาคตประเทศและมีโอกาสได้มาแสดงความคิดเห็นซึ่งในส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและหารือการปฏิรูปประเทศว่า ในหลายๆ เวทีก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันว่าทุกคนอยากเห็นการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็อยากเห็นการสบับสนุนเช่นนี้ เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พัฒนาในส่วนที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน แต่อย่างไรก็ตามในเนื้อหารายละเอียด นั้น จะเห็นว่าในแต่ละวิธีก็เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนและสนับสนุนให้ทุกเวทีเปิดการพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อให้เห็นกรอบของการปฏิรูป โดยอาจจะหารือกัน 2 อย่าง คือ เนื้อหาปฏิรูปกับกรอบระยะเวลาซึ่งขณะนี้คงอยู่ในช่วงของการหารือพูดคุยกันในเรื่องของกรอบระยะเวลาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราจะทำให้เกิดเวทีปฏิรูปได้อย่างไร ส่วนเนื้อหาคงจะต้องเป็นหลังจากที่มีคณะหรือเวทีที่จะทำการปฏิรูป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปต่าง ๆ นั้น ถ้าจะทำให้การปฏิรูปเกิดขึ้นและมีผลบังคับใช้ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือกรอบของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องอาศัยรัฐบาลใหม่เข้ามาในการที่จะนำกรอบนั้น ไปตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้และให้เป็นไปตามหลักสากลตามระบอบของประชาธิปไตยและภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเองเป็นคนไทยและเกิดบนแผ่นดินไทย จึงอยากจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน และพร้อมน้อมรับในทุกบทบาทที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินอย่างไรก็ตามขอยืนเคียงข้างกับประชาชนในการรับใช้ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมว่า ได้ขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เพราะในส่วนของรัฐบาลเป็นผู้ที่รับประสานงานต่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดย กกต. จะเป็นแม่งานหลักที่อำนวยการการเลือกตั้ง ขณะที่ในส่วนของรัฐบาลยินดีที่จะให้ความร่วมมือให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความโปร่งใส พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมและผลของการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของทุกคน

------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

Related Video

Dim lights Embed Embed this video on your site

Image Gallery