• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
นายกรัฐมนตรีเผยปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 5 % เม.ย.ปีหน้า
นายกรัฐมนตรีเผยปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 5 % เม.ย.ปีหน้า โดยคิดว่าครึ่งปีหลังของงบประมาณปี 54 เป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมแล้ว

วันนี้(22 มิ.ย.53) เวลา 13.20 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่องรัฐบาลจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 5 เปอร์เซ็นต์ภายหลังที่ไม่ได้มีการปรับเงินขึ้นเงินเดือนมานานว่า ตรงนี้ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับครึ่งปี เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้คือถ้ากรรมาธิการเห็นชอบตามที่ตั้งไว้ในงบประมาณก็จะขึ้นเงินเดือนในเดือนเมษายน 2554 ส่วนเหตุผลที่ให้ครึ่งปีนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถ้าเป็น 1 ปี ภาระจะมากเกินไปสำหรับปีงบประมาณ


ต่อข้อถามว่า ที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่างบประจำเป็นภาระทางการเงินการคลังค่อนข้างสูงและการไปขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการประจำนั้นจะไม่สวนทางกับการตั้งข้อสังเกตุตรงนี้หรือ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อแรกงบประจำขณะนี้ โดยเฉพาะเวลาเราจัดแบ่งระหว่างงบประจำกับงบลงทุนนั้น งบประจำสัดส่วนของงบประมาณปี 54 เทียบกับงบลงทุนก็ลดลง ซึ่งงบประจำลดลง งบลงทุนก็เพิ่ม โดยงบประจำประกอบด้วยเงินเดือนนั้นเพียงส่วนเดียว อีก 2 ส่วน ก็จะมีค่าใช้จ่ายประจำอื่น ๆ บวกกับเรื่องของเงินอุดหนุน ซึ่งปัจจุบันหมวดของเงินอุดหนุนหรือเงินที่จ่ายตามนโยบายจะค่อนข้างสูง เช่น เรื่องเรียนฟรี เบี้ยยังชีพ ฯลฯ งบเหล่านี้ก็จะเข้ามาอยู่เวลาจัดก็จะจัดอยู่ในงบประจำ ซึ่งตรงนี้ก็เคยได้ชี้แจงไปในสภาว่า อย่าไปมองว่างบประจำเป็นงบที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นงบที่สูญเปล่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการลงทุนทางสังคมก็จะมาอยู่ในหมวดงบประจำเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามในส่วนเงินเดือนนั้นก็มีการควบคุมอยู่แล้วไม่ให้เกินสัดส่วนที่ควรจะเป็น รวมถึงทาง ก.พ.และก.พ.ร.ก็ได้ดูอยู่ ขณะเดียวกันแผนของราชการเราชัดเจนว่าค่าตอบแทนของคนในระบบราชการก็ต้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในภาคเอกชนได้ด้วย มิฉะนั้นแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรักษาคนหรือดึงดูดคนเข้ามาสู่ระบบ อีกทั้งในส่วนของข้าราชการนั้นก็ไม่ได้มีการปรับเงินเดือนมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นจึงคิดว่าครึ่งปีหลังของงบประมาณปี 54 น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสม


ต่อข้อถามว่า จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 5 เปอร์เซ็นต์ทุกคนหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปรับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ส่วนการปรับขึ้นโดยอัตโนมัตินั้นทำอยู่แล้วทุกปี ในส่วนการปรับขึ้น สำหรับความดีความชอบอะไรต่าง ๆ นั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง


ต่อข้อถามว่า ความสามารถในการหารายได้มีปัญหาหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะตอนที่จัดทำงบประมาณนั้น ตนก็ได้ขอให้ทางกระทรวงการคลังได้ทำการมองไปล่วงหน้าว่า ภาระงบประมาณต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ซึ่งตนก็พยายามที่จะให้มีตัวเลขล่วงหน้าอย่างชัดเจนในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้วรวมถึงเงินอุดหนุนในนโยบายสำคัญ ๆ ด้วย

 พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวว่า เป็นเรื่องของการบริหาร เนื่องจากได้รับเรื่องร้องมาจากข้าราชการมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ปีที่แล้วสภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย พอมาถึงปีนี้ ถามใจคนอยากให้ก็อยากให้ทั้งปีแต่กำลังเงินคิดว่ายังเหมาะจึงให้ครึ่งปี ซึ่งก็เป็นไปตามข้อเท็จจริง-----------------------------------------------


กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก


วิไลวรรณ/รายงาน