• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
รัฐบาลเตรียมโอนเงินโครงการ SML ให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกดปุ่มโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหมู่บ้านและชุมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.)

วันนี้ เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า หลังจากที่รัฐบาลโดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ปรากฏว่าในช่วง เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชนในหลายจังหวัดได้ร่วมกันทำประชาคมหมู่บ้านและชุมชน โดยมีการนำเสนอแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีจังหวัดที่ส่งโครงการ SML มาแล้ว 33 จังหวัด จำนวน 5,881 หมู่บ้าน 7,006 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 1,385 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย.51) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ รัฐบาลจะได้โอนเงินงบประมาณโครงการ SML ให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.) โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกดปุ่มโอนเงินจากทำเนียบรัฐบาล ผ่านเข้าบัญชีของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปยังหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศพร้อมกัน

สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ SML พร้อมทั้งตลาดนัดองค์ความรู้ SML จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการ SML เช่น โครงการรถเกี่ยวข้าว จังหวัดสุรินทร์ โครงการเลี้ยงปลากระชัง จังหวัดพิจิตร โครงการเลี้ยงโคแก้จน จังหวัดศรีสะเกษ โครงการเพาะกล้ายาง จังหวัดปัตตานี ฯลฯ ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี เวลา 13.30 น. จะมีการเสวนาเรื่อง "ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ SML"

จากนั้น เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงบริเวณงานพร้อมกับนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยจะได้เยี่ยมชมตลาดนัดองค์ความรู้ SML ก่อนที่จะมีพิธีโอนเงิน SML ให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในเวลา 16.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับชมรับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการกดปุ่มโอนเงินดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นจำนวนเงินที่โอนผ่านทางหน้าจอเครื่องโอนเงินอัตโนมัติที่ลงไปในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเข้าบัญชีของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเงินจะถึงมือประชาชนต่อเมื่อได้เสนอแผนงาน/โครงการมาแล้ว และได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และหลังจากกดปุ่มโอนเงินเรียบร้อยแล้ว นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับประชาชนผ่านระบบ Tele Conference ไปยังภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนรองนายกรัฐมนตรีจะพูดคุยกับประชาชนผ่านระบบ Tele Conference ไปยังภาคกลาง ที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมกันนี้ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะเป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้กับตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการ SML จากทั่วประเทศ 15 หมู่บ้าน อีกด้วย

ทั้งนี้ งบประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโครงการ SML ในปี 2551 มีดังนี้ หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด S 1 จำนวนประชากร ไม่เกิน 50 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด S 2 จำนวนประชากร 51-150 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด S 3 จำนวนประชากร 151-250 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 150,000 บาท หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด S จำนวนประชากร 251-500 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด M จำนวนประชากร 501-1,000 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด L จำนวนประชากร 1,001-1,500 คนจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท หมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด XL จำนวนประชากร 1,501 คนขึ้นไป จะได้รับจัดสรรงบประมาณ 350,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากหมู่บ้านและชุมชนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง และสำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โทร. 02 2884965-6 , www.sml.go.th

ด้านนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญศิลปินดารา นักร้องนักแสดงมาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ SML กับประชาชนทั่วประเทศ และขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุชุมชนอยู่ใน 76 จังหวัด 5,000 กว่าสถานีทั่วประเทศ ก็จะร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ SML และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ด้วย

------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

สุนิสา โรจนปีติพงศกร ถ่ายภาพ/เทคนิค