• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข่าวอายุราชการของผบ.ทบ.
นายกรัฐมนตรีระบุไม่เคยพูดจะให้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก อยู่ในตำแหน่งผบ.ทบ.เป็นเวลา 3 ปี เพียงแต่บอกว่าดูตามอายุที่ผบ.ทบอยู่ ท่านก็อยู่ได้ 3 ปี เท่านั้นเอง

      วันนี้ เมื่อเวลา 09.30 . ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสมัคร       สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงภายหลังเดินทางกลับจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวจะให้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปี ว่า ไม่เคย พูดคำนี้ สักคำ เพียงแต่บอกว่าดูตามอายุที่ผบ.ทบอยู่ ท่านก็อยู่ได้ 3 ปี  ก็บอกว่าท่านอยู่ได้ 3 ปี เท่านั้นเอง แล้วเป็นอย่างไร ตนเองจะไปให้ท่านอยู่ 3 ปี แปลว่าอย่างไร แปลว่าทุกคนต้องอยู่ปีเดียวแล้วเปลี่ยนใหม่หรือ ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข่าวมาจากผู้สื่อข่าวที่ติดตามนายกรัฐมนตรีไปทำข่าวที่ประเทศสิงคโปร์ว่านายกรัฐมนตรีจะให้ พลเอก อนุพงษ์ ฯ อยู่ในต่ำแหน่งผบ.ทบ 3 ปี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะพูดอย่างนั้นได้อย่างไร ตนเองตอบคำถามใครต่อใคร บอกว่า ผบ.ทบ คนใหม่มีอายุราชการอยู่ 3 ปี ซึ่งจะตอบใครไม่ได้หรืออย่างนี้ บางคนอยู่ 1 ปี บางคนอยู่ 2 ปี บางคนอยู่ 3 ปี และอีกคนอยู่ 5 ปี ยิ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้อยู่ได้ 5 ปี แต่ว่าไม่มี ซึ่งถ้าท่านเป็นปลัดกระทรวงหรืออธิบดี บอกว่า 3 ปี ก็ไม่เป็นปัญหา อยู่ 4 ปี ไม่เป็นไร พอบอกอยู่ 5 ปี แปลว่าปีที่ 5 ต้องโดนเปลี่ยนเท่านั้นเอง ทั้งนี้ทหารก็มีระเบียบที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว

----------------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วิไลวรรณ/รายงาน วิมลมาส/ตรวจ