• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
กองทัพสหรัฐฯ พร้อมให้ความสนับสนุนกองทัพไทยในการฝึก Cobra Gold
กองทัพสหรัฐฯ พร้อมให้ความสนับสนุนทางการทหารแก่ประเทศไทย ในโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางทหาร รวมทั้ง โครงการฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ หรือ Cobra Gold 
วันนี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  พลเรือเอก Timothy Keating ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี  ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ภายหลังกล่าวต้อนรับมีการสนทนาสรุป ดังนี้ 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเยือนไทยในครั้งนี้ของ พลเรือเอก Timothy Keating พร้อมทั้งกล่าวว่า การเยือนในครั้งนี้จะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคณะผู้มาเยือนว่า รัฐบาลไทยรู้สึกยินดีที่ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการระงับการให้ความช่วยเหลือทางทหาร ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ต่อจากนี้  กองทัพไทยจะได้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางทหาร หรือ The International Military Education and Training Program (IMET) ซึ่งโครงการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของกองทัพไทย 
ในโอกาสนี้  พลเรือเอก Timothy Keating ได้กล่าวถึง "การฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ หรือ Cobra Gold" ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยในครั้งนี้กองทัพสหรัฐฯ จะขยายสาขาการฝึกไปถึงเรื่อง การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมทั้ง การป้องกันและการแก้ไขโรคระบาด นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่า ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ได้ดำเนินมาถึง 175 ปี ทั้งสองประเทศต่างได้แบ่งปันคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตย และ ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯจะยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีดังเช่นเกือบสองศตวรรษที่ผ่านมา  โดยรัฐบาลขอขอบคุณในความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งการช่วยเหลือในด้านการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองฝ่าย และ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหาร 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมทั้ง ได้หารือต่อสถานการณ์โดยรวมในภูมิภาคเอเชีย ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในไมตรีจิตของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายและช่วยดูแลความมั่นคงในทวีปเอเชียมาโดยตลอด รัฐบาลไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากรัฐบาลสหรัฐฯต่อไป  
****************** 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์/สำนักโฆษก
นายธนัย พรพงศ์ รายงาน/นัทรียา ทวีวงศ์ ตรวจ