เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้ เร่งรัดจัดสรรที่ดินทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ / รัฐบาล ตั้งเป้าปี 2562 จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 48 จังหวัดกว่า 2.1 แสนไร่

Mobile Application

i-con i-con