• Fontsize 
  •   print
งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อช่วงเย็นวานนี้

 

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า IMT-GT International Trade Fair 2008 ที่ลานเอนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อช่วงเย็นวานนี้( 12 ม.ค.51) โดยมีนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานสภาธุรกิจของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยงานนี้จัดขึ้นตามโครงการปีส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ VISIT IMT-GT 2008 มีการจัดวันที่ 11 – 20 มกราคม 2551 ภายในงานมีบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของ 3 ประเทศกว่า 300 บูธ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องประดับ สำหรับสินค้าของประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ได้นำ คาราวานธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าโอท็อป อาหารที่มีชื่อเสียงของ 75 จังหวัดมาแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยา โดยมีประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อำเภอใกล้เคียง และชาวต่างประเทศ เข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าพอสมควร

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานที่จัดขึ้นนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยผู้นำของ 3 ประเทศให้การสนับสนุน ทำให้ผู้ผลิตสินค้าของ 3 ประเทศมีโอกาสทำการค้าร่วมกันมากขึ้น

การมาจัดงานที่จังหวัดสงขลา เป็นประโยชน์กับภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา การจัดงานมีนัยยะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระยะยาวของทั้ง 3 ประเทศ มีคนในเขตพื้นที่ชายแดนรวมกันประมาณ 70 ล้านคน มีพลังทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะมาก ถ้าร่วมมือกันได้จะทำให้ความเข้มแข็งในภูมิภาค จะทำให้อาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2015 เป็นจริงเร็วขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งดีงามมาก นอกจากนั้นภูมิภาคนี้ได้รับการพัฒนาจะก่อให้เกิดความสงบสุข สันติสุขจะเกิดได้เร็วขึ้น

นอกจากจะมีการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทยแล้ว ยังมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว IMT-GT International Travel Fair 2008 ที่โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2551 ภายในงานมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มีการประชุม การนำเสนอสินค้าและติดต่อธุรกิจท่องเที่ยวของ 3 ประเทศ

การจัดงานโครงการปีส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ VISIT IMT-GT 2008 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การเดินทาง ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ให้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา      : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก