• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
คำกล่าวสุนทรพจน์

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เนื่องในพิธีเปิดงาน เพิ่มคุณค่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.50 น. ณ โรงเรียนบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556-2559 สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.15 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าแห่งใหม่ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.45 น.

 

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเปิดงาน 100 ปี ธนาคารออมสิน 12 ปีโครงการธนาคารประชาชน ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น.

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน OTOP ชวนชิมและผลไม้ไทย ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30 น.

คำกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงาน “วันรวมพลังชุมชนคน NPD สู้ภัยยาเสพติด” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.

 

คํากล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 ณ  ตึกสันติไมตรีหลังนอก  ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 น.

คำปราศรัย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

คำกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้กราบบังคมทูล ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 15.05 น.