• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
สรุปข่าวการประชุม ครม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

หน้า 1 จาก 9