• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
  • bgKing
arrow left
arrow right

ข่าวเด่น

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด+

รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 8/2559...

ที่ประชุม คตน. มีมติเห็นชอบการติดตามความคืบหน้ามาตรการและโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60

...

( 08 ธันวาคม 2016 )

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านทั้งหมด+

กำหนดการพระราชพิธีฯ

อ่านทั้งหมด+

แถลงการณ์

อ่านทั้งหมด+

ประกาศ ศตส.

อ่านทั้งหมด+

ข่าวกระทรวง

อ่านทั้งหมด+

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)...

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม...

( 09 ธันวาคม 2016 )