• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
  • 240816-3
  • 240816-2
  • 240816-1
  • Thaikhufah
arrow left
arrow right

ข่าวเด่น

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 สิงหาคม 2559 วันนี้ (23 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด+

รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 10/2559...

ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการออกใบรับรองใหม่ให้แก่ 28 สายการบินเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลภายในต้นปี 2560

...

( 24 สิงหาคม 2016 )

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

อ่านทั้งหมด+

บทความน่ารู้

ข่าวกระทรวง

อ่านทั้งหมด+

รมว.พม. ให้ชาวชุมชนแฟลตดินแดง จำนวนกว่า 70 คน เข้าพบและแสดงความขอบคุณ ภายหลัง ครม. มีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) แ...

วันนี้ (24 ส.ค. 59) เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอ...

( 24 สิงหาคม 2016 )