• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
  • bgKing
arrow left
arrow right

ข่าวเด่น

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2559 วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด+

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2559 ...

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/59 เห็นชอบผังการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ...

( 21 ตุลาคม 2016 )

กำหนดการพระราชพิธีฯ

อ่านทั้งหมด+

แถลงการณ์

อ่านทั้งหมด+

ประกาศ ศตส.

อ่านทั้งหมด+

คืนความสุขให้คนในชาติ

อ่านทั้งหมด+

ข่าวกระทรวง

อ่านทั้งหมด+

รมว.ยธ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙...

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙<...

( 21 ตุลาคม 2016 )