• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
นายกรัฐมนตรีระบุแผนปฏิรูปของรัฐบาลมีความคืนหน้า พร้อมเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนตามแผนแม่บท ก่อนส่งมอบให้รัฐบาลชุดใหม่

นายกรัฐมนตรีระบุแผนปฏิรูปของรัฐบาลมีความคืนหน้า พร้อมเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนตามแผนแม่บท ก่อนส่งมอบให้รัฐบาลชุดใหม่

วันนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 13.45 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึง แนวคิดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองว่า การปฏิรูปหมายคิดใหม่ทำใหม่ วันนี้รัฐบาลทำงานตามแผนงาน บูรณาการ ปฏิรูประบบราชการ และระบบงบประมาณแก้ไขปัญหาครบวงจร เดินหน้าตามนโยบาย การปฏิรูปของรัฐบาลมีความคืบหน้ามาก โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิรูป ปรองดอง โดยนำงานที่ทำแล้วทั้งหมดมาดูเพื่อสร้างให้เกิดความชัดเจน ส่วนที่ยังทำไม่ได้เนื่องจากติดกฎหมายก็ต้องเร่งรัด หากมีความจำเป็นก็ต้องใช้มาตรา 44 ดำเนินการ นี่คือการปฏิรูประยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 เพราะไม่ได้อยู่ถึง 20 ปี แต่จะทำให้เกิดความชัดเจน ให้ทุกอย่างอยู่ในแผนแม่บท นี่คือการส่งต่อให้แก่รัฐบาลใหม่

สำหรับการปฏิรูปที่รัฐบาลทำเสร็จแล้ว เช่น การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือ ไอยูยู ซึ่งต้องเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข และการแก้ไขปัญหาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งสำนักการบินพลเรือนขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ยังปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม มีกองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการออกกฎหมายแล้วกว่า 180 ฉบับ และกำลังพิจารณาอีกประมาณกว่า 200 ฉบับ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกประมาณ 200 ฉบับ ซึ่งรัฐบาลยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยลดขั้นตอนการลงทุน จัดตั้งบริษัท มีพระราชบัญญัติอำนายความสะดวก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รวมถึงจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีจำนวนกว่าแปดล้านเรื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วประมาณ 90%

ส่วนเรื่องการปรองดอง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขออย่าเข้าใจว่าการปรองดองต้องทำด้วยการพูดคุยกับนักโทษ หรือผู้มีความผิดเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรเพื่อไม่ให้คนไทยทะเลาะกันอีก ถามว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันเพราะสาเหตุใด ทำไมคนไทยถึงปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้ เพราะคนอาศัยอยู่บ้านเดียวกันยังคุย หรือดูโทรทัศน์ช่องเดียวกันไม่ได้ อย่ามัวสนใจแต่ว่าจะเอาคนติดคุกออกมา หรือให้คนที่อยู่ต่างประเทศกลับมาหรือไม่

“เอาคนที่อยู่ในประเทศวันนี้ก่อน เดือนร้อนมากไหม เทียบกับคนที่อยู่ต่างประเทศใครเดือนร้อนกว่ากัน แล้วเดือดร้อนเพราะอะไร คิดให้เป็น ต้องปฏิรูปทางความคิดด้วย อย่าหาเหตุจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลย” นายกรัฐมนตรีกล่าว

---------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก