• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

วันนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 13.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงประชาชน ที่ประสบเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามาจากหลายทาง และมีจำนวนมากเกินกว่าปกติ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ทันที ซึ่งต้องดูว่าต่อไปจะทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมอีก เมื่อน้ำท่วมแล้วจะทำอย่างไรให้น้ำลดลงภายในเวลาที่รวดเร็ว ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยลง และเพื่อให้รัฐบาลใช้เงินในการฟื้นฟูน้อยที่สุด เพราะงบประมาณของรัฐบาลมีความจำเป็น และต้องใช้อย่างคุ้มค่า แต่การดูแลประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ตามระเบียบของราชการที่วางไว้ สำหรับความช่วยเหลือพิเศษนอกเหนือจากระเบียบราชการ ต้องให้คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และส่งเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ขอให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง และเชื่อฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องป้องกันไว้ก่อนจะมาแก้ไขภายหลัง

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สาเหตุของน้ำท่วมส่วนหนึ่งมาจากการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำ ต้องพยายามแก้ไข ด้วยการขุดเจาะแก้ไขทางน้ำในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมกับดำเนินการปฏิรูปกฎหมายผังเมือง รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าขัดขวางกฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร รวมไปถึงการจัดปฏิรูปที่ดินใหม่ โดยรัฐบาลจะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067 – 0 -06895 – 0 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เบอร์โทรศัพท์ 02 – 283 4321 02- 283 4319 และ 02 – 283 4301 เพื่อนำไปมอบให้พื้นที่รับไปบริหารจัดการผ่านรูปแบบคณะกรรมการของหมู่บ้านต่อไป

------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่