เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษรนายกฯ กำชับจังหวัด เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือ หากพบผู้ยากไร้ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน คนชรา ถูกทอดทิ้งตามลำพัง พบเห็นแจ้งเบาะแสแก่หน่วยงานรัฐในพื้นที่ นายก ฯ วอนคนไทยร่วมกัน “เห็น แล้ว พูด” หากพบผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้งตามลำพัง รีบแจ้งหน่วยงานรัฐในพื้นที่ นายกฯ ห่วงใย 2 เด็กชายถูกทอดทิ้ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ สั่งจังหวัดเร่งเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

Mobile Application

i-con i-con