• Fontsize 
  •   print
มหัทธโนฤกษ์ 13.29 น. อัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถ ออกโรงราชรถบวงสรวง
กำหนดราชาฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ 13.29 น.วันนี้ (6 ต.ค.) เคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถออกจากโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก่อนนำซ้อมริ้วกระบวนฯ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

     น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ประธานคณะทำงานออกแบบพระเมรุ และอาคารประกอบพิธีพระเมรุ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  กล่าวว่า  คณะทำงานกรมศิลปากรได้บูรณะพระมหาพิชัยราชรถเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในพระราชพิธีฯ ตามโบราณราชประเพณีหลังจากบูรณะแล้วมีการอัญเชิญราชรถองค์ใหญ่ ในการนี้ได้กำหนดพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อทำพิธีบวงสรวงต่อเทพยดา และดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ขอความเป็นสิริมงคลก่อนจะนำไปในพิธีซ้อมริ้วกระบวนพระอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 12 ,  19 ตุลาคม และซ้อมใหญ่แต่งกายเหมือนวันจริง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

     นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต  อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กำหนดพิธีการบวงสรวงฯ ในวันที่ 6 ตุลาคมไว้ดังนี้  เริ่มเวลา 12.30 น. พระราชครูนำจุดธูปเทียนถวายเครื่องสังเวย  เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย บันลือสังข์ และไกวบัณเฑาะว์  ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ และเพลงตระสันนิบาต  อ่านโองการบวงสรวงเทพยดาเสร็จแล้ว ประธานพิธี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวย  ต่อจากนั้นประธานฯ เข้าสู่โรงราชรถคล้องพวงมาลัย พระราชครูหลั่งน้ำสังข์  เจิม ติดใบมะตูมที่งอนราชรถและราชยานดีแล้ว  ทำการแสดงละครสมโภชจนเสร็จแล้ว พลฉุดชักจากกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวนประมาณ 60 นาย  เข้าประจำที่ด้านหน้าพระมหาพิชัยราชรถ 4 สาย ด้านหลัง 2 สาย รอเวลาฤกษ์  

      “พระราชครูได้กำหนดราชาฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ 13.29 น. เคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถออกจากโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยสำนักการสังคีตทำการปี่พาทย์เพลงมหาชัย พลฉุดชักทำการเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถออกจากโรงราชรถ มายังลานหน้าโรงราชรถตามที่กำหนดจุดตำแหน่งไว้  ปี่พาทย์ทำเพลงกราวรำเป็นเสร็จพิธี ถือเป็นการเอาเคล็ดมงคลเพื่อที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธี มี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี” อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว

         ด้านพระราชครูวามเทพมุนี กล่าวว่า มหัทธโนฤกษ์เป็นหนึ่งในราชาฤกษ์ มีความหมายอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์สินเงินทองของแผ่นดิน และความสำเร็จลุล่วงของการทำงานกิจการทั้งปวง ในพิธีบวงสรวงพระมหาพิชัยราชรถมีเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์ ประกอบด้วยหลัก ๆ บายศรี ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมต้มแดงต้มขาว นมเนย มะพร้าว กล้วย เป็นต้น เป็นเครื่องกระยาบวชของนักบวชที่บูชาเทพยดา และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า.

ที่มา: สำนักข่าวไทย
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษก