• Fontsize 
  •   print
สวทช. เปิดตัว การ์ตูนไซไฟ ครั้งแรกหวังส่งเสริมเยาวชนคิดเป็น ทำเป็น สร้างสรรค์การ์ตูนไทยก้าวไกลสู่สากล
   สวทช. ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย  สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม  จัดโครงการประกวดการ์ตูนไทย ก้าวไกลสู่สากล ครั้งแรก หวังให้เยาวชนมีความสนใจและความสามารถในการสร้างสรรค์ เกิดสื่อการ์ตูนคุณภาพที่มีเนื้อหาดีสู่สังคม  โดยเฉพาะการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาในการ์ตูน กำหนดเปิดตัวโครงการและกิจกรรมสัมมนาในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 ณ อิมแพค  เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8-23 สิงหาคม 2552

  “การ์ตูน” เป็นสื่อที่เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกัน การ์ตูนดีที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง โดยเฉพาะเนื้อหาในเชิงวิชาการและกึ่งวิชาการ  เช่น การ์ตูนวิทยาศาสตร์ไซไฟ ยังมีจำนวนไม่มากนัก  ประกอบกับแนวคิดในการจัดทำการ์ตูนที่สามารถต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์  เพื่อวางแผนในการจัดทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างเป็นระบบและครบวงจร  ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในประเทศไทย  ดังนั้นหากมีการจัดทำการ์ตูนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งเนื้อหาและภาพประกอบที่เป็นแม่แบบ  ตลอดจนมีการชี้แนะแนวทางในการทำงานที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี สื่อต่อไปยังสังคม  
              ดังนั้น สวทช. จัดประกวดการเขียนเรื่องและวารดการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi Comic) เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล 10 ทีม เข้าพัฒนาฝีมือจากนักคิดนักเขียนมืออาชีพ  พร้อมจัดพิมพ์ผลงานที่ชนะการประกวด พร้อมรับค่าลิขสิทธิ์และโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนเพื่อการค้าสู่สากล  ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน ณ สถาบันหรือภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า  โดยผู้ส่งผลงานต้องกลุ่มเป็นทีม ๆ ละ 3 คน  และให้ระบุหัวหน้าทีมและผู้ร่วมทีม  โดยแต่ละทีมจะส่งผลงานได้เพียงหนึ่งชิ้น เป็นภาษาไทยและวาดภาพการ์ตูน  พร้อมพิมพ์หรือเขียนบรรยายข้อความเนื้อเรื่องให้ชัดเจนอ่านง่าย  ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 และต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต)  และไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดใด ๆ มาก่อน
              ส่งผลงานตัวจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่  ฝ่ายข้อมูลโครงการประกวดผลงานการ์ตูนไซไฟ บริษัท บางกอกอีเว้นท์แอนด์เอ็กฮิบิชั่น จำกัด เลขที่ 2207  อาคารวีรวรรณ ถนนเจริญกรุง  แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120  (พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเก็บไว้ด้วย)  หรือโพสท์ในบล็อกทางเว็บไซต์
www.okkid.net หรืออีเมล์มาที่ Jupiter-ice@hotmail.com  

ส่งข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
ผู้เผยแพร่ข่าว : ปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02354 4466 ต่อ 118