• ขนาดตัวอักษร 
  •   print
  • 061015-2
  • 061015-1
  • Thaikhufah
arrow left
arrow right

ข่าวเด่น

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด+

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

อ่านทั้งหมด+

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

อ่านทั้งหมด+

ข่าวกระทรวง

อ่านทั้งหมด+

ปลัดสธ.กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม“ทบทวนกรอบการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่”...

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมัชชาอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม เรื่อง“ทบทวนกรอบการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับการแพ...

( 07 ตุลาคม 2015 )

  • ชมนิทรรศการ
  • ( 07 ตุลาคม 2015 )